Розмовний клуб “Знати, як діє світ, щоб реалізувати себе в ньому”

За історією "Яка форма правління найкраща?" Анни Нікитчук

Чи існує ідеальна форма правління для держави? Обговоріть це питання під час зустрічі розмовного клубу у форматі “Think tank” (“Мозковий центр”). А також поміркуйте, як від форми правління залежить розвиток громадян та суспільства загалом. 

Авдиторія: 5-9 класи.
Тривалість: 45-90 хвилин.
Завдання для уроків: правознавство, географія (геополітика), історія, позакласний захід.
Розвиваємо: ключові компетентності — інформаційно-комунікаційну, соціальну, громадянську; наскрізні вміння — висловлювати й доводити свою думку; м’які навички — критичне мислення та аналіз, лідерство.
Атрибути: дошка, маркери.

Дізнайтеся більше про те, як організувати розмовний клуб.

Попередня підготовка

 1. Опрацювати матеріал “Яка форма правління найкраща?”.
 2. Ознайомитися із ресурсами:

Перед початком засідання бажано обрати людину, яка занотовуватиме ключові тези/ідеї/суперечливі питання на дошці (цю роль може взяти на себе і модератор/-ка).

Мета

З’ясувати, як влаштований світовий порядок (на прикладах різних форм правління), щоб визначити власні цінності та перспективи.

Уведення. Створення полотна розмови

 • Назвіть усі можливі асоціації, які у вас виникають, коли ви чуєте слова “республіка” і “монархія”.

Аналіз інформації

(на основі історії “Яка форма правління найкраща?”)

 

 • Проаналізуйте вислів Платона. Висловіть припущення, яку форму правління він вважав найдієвішою. (с. 1)
 •  
 • Проаналізуйте вислів Конфуція. Поміркуйте, чому він велику роль відводить поняттю доброчесності. За якої форми правління найлегше реалізувати її розквіт? (с. 2)
 •  
 • Проаналізуйте вислів Жана-Жака Руссо. Чому свобода і закони такі важливі для функціонування держави? (с. 2)
 • Що говорить форма правління, органи влади та очільник про суспільство? (с. 3-6)
 • Що таке республіка? Назвіть її види та їх характеристики. (с. 4-7)
 • Порівняйте парламентську, президентську та змішану республіки (за власним планом, 4-6 речень). (с. 4-7)
 • Що таке авторитаризм? Які його прояви? Наведіть приклади. (с. 7)
 • Що таке монархія? Які її переваги та недоліки? (с. 8-9)
 • Які є види монархії? У чому їх ключові відмінності? (с. 8-9)
 • Що таке анархія? Коли вона виникає? Які її небезпеки? (с. 9)

Генерація ідей

Аналіз інфографіки (с. 4-7) 

 • Розгляньте інфографіку щодо різних країн: США, Німеччина, Україна, Об'єднане королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Об'єднані Арабські Емірати, Ватикан. 
 • Яка із згаданих країн найуспішніша? Чому?
 • Який лідер/-ка найбільше імпонує вам щодо ціннісних орієнтирів? Чому?
 • У якій країні ви б ніколи не хотіли жити? Чому? І навпаки.
 • Від чого залежить форма правління цих країн? Назвіть 2-4 чинники.
 • У якій зі згаданих країн щасливіші люди та кращі умови життя? З чим це пов’язано?

Порівняльний (напів філософський) аналіз

 • Які три основні відмінності між республікою та монархією?
 • Які цінності переважають у населення, що живе в монархії, а які — в республіці? (підключаємо не лише логіку та знання, але і фантазію та філософію) 
 • Спрогнозуйте можливості розвитку для монархії та республіки (враховуючи сучасні реалії) на найближчі 10-20 років.
 • Поміркуйте, які можливості для особистого та професійного розвитку не доступні громадянам за авторитаризму та абсолютної монархії.
 • Чи залежить форма правління від рівня розвитку суспільства? Чому? 
 • Назвіть найгіршу та найкращу ознаку для монархії та республіки.

Прогнози на майбутнє

 • Уявіть світ за 100 років. Опишіть, які форми правління переважають. Відповідь аргументуйте.
 • Уявіть своє майбутнє (за 10, 20, 30 та 50 років). Як на кожному етапі життя на вас впливатиме форма правління держави, у якій ви живете?

Висновки

(акцент на зроблених записах на дошці) 

 • Чи існує ідеальна форма правління?
 • Чи існує ідеальна форма правління для вас особисто? Чому?
 • Чи можете ви засуджувати інших за відмінну від вашої відповідь? Чому?
 • Хто обирає форму правління в державі?
 • У чому ми всі дійшли згоди?
 • Що було найбільш суперечливим/незручним у нашому обговоренні?
 • Для розв’язання яких питань нам не вистачило інформації?
 • Де можна дізнатися більше (сайти/ групи/ книги/ журнали/ фільми)?
 • Що виявилося найціннішим/ найцікавішим/відкриттям?


Рефлексія

Усі заповнюють табличку своїх міркувань після виконання завдання.

ПитанняМіркування 

Що б ви розповіли одним реченням/думкою про наше засідання другу/подрузі?

 

Що було найкраще в нашому спілкуванні?

 

Що можна покращити?

 

Що позитивного ви сьогодні помітили за собою: у своїй поведінці, мові, манері тощо.

 

Матеріали для додаткового опрацювання:

Пізнавайте світ і свої можливості в ньому!

Будь ласка, оцініть статтю
Матеріали розроблені ГО «ПРОСТІР ЗНАНЬ» за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF). Ця публікація підготовлена за фінансової підтримки Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй (WPHF), але це не означає, що висловлені в ній погляди та вміст є офіційно схваленими або визнаними з боку Організації Об'єднаних Націй.

Читайте також

більше порад

Напишіть нам

Нумо створювати СторіЯ разом! Маєте ідеї? Поділіться ними з нами.